PRAVIDLÁ 

  1. Súťažiaca rodina / skupina vyplní elektronickú prihlášku a zaregistruje sa na konkrétnu trasu na webstránke súťaže www.petrzalskipatraci.sk

  2. Registrovaná rodina / skupina dostane ilustrovanú, tlačenú mapu s otázkami a úlohami pre deti od 6 do 12 rokov so svojim registračným číslom.                                                                                                                                               Mapu získa: a) osobne v DK Zrkadlový háj alebo v DK Lúky;                                                                                                                                          b) na vyžiadanie poštou;                                                                                                                                                                                     c) na vyžiadanie vo formáte PDF e-mailom a mapu si obojstranne farebne vytlačí.

  3. Celú trasu absolvuje rodina / skupina v ľubovoľnom čase v jednom dni. Rýchlosť nie je dôležitá. Podstatou súťaže je hravé, zábavné a napínavé, hlbšie spoznávanie svojho domova a životného prostredia. Na začiatku trasy bude umiestnený QR kód, ktorý poskytne súťažiacim doplňujúce informácie, pokyny, otázky a úlohy, prístup na elektronickú Google mapu s presne vytýčenou trasou a rozšírenými informáciami o určitých miestach na trase.

  4. Za každú správne splnenú úlohu a odpoveď na otázku získa rodina / skupina vopred stanovený počet bodov. Bodová ponuka je súčasťou mapy a elektronického zadania a bodové hodnotenie všetkých odpovedí a úloh sa na záver cesty zráta. Preto je potrebné po absolvovaní trasy doručiť organizátorovi súťaže tlačenú mapu so zaznamenanými odpoveďami a splnenými úlohami osobne do DK Zrkadlový háj, kde bude mapa oskenovaná a vrátená súťažiacim, alebo zaslať kópiu oboch strán mapy na adresu:                                                     KZP Rovniankova 3, 851 02 Bratislava – Petržalka                                                                                                                          alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: petrzalskipatraci@gmail.com.

  5. Po absolvovaní prvej trasy súťaže stávajú sa súťažiaci členmi Klubu Petržalských pátračov a získajú certifikát o jej úspešnom absolvovaní a odmenu za získaný počet bodov.

  6. Body v jednotlivých trasách sa zrátavajú do konečného zúčtovania.

  7. Rodina / skupina, ktorá absolvuje všetky vytýčené trasy, stáva sa členom exkluzívneho VIP Klubu Petržalských pátračov.

  8. V prvom týždni októbra uskutoční sa VEĽKÉ FINÁLE troch najúspešnejších rodín / skupín, ktoré získajú najväčší súčet bodov po absolvovaní všetkých vytýčených trás v jednom kalendárnom roku (sezóna apríl – september).

  9. Víťaz VEĽKÉHO FINÁLE, víťazná rodina / skupina získa HLAVNÚ CENU súťaže – nový bicykel pre každého a titul VEĽPÁTRAČ PETRŽALKY.

START__web_PP_04_2021.png

 PETRŽALSKÍ PÁTRAČI je poznávací a súťažný projekt 

 Kultúrnych zariadení Petržalky, úlohou ktorého je umožniť Petržalčanom 

 a Petržalčankám spoznať svoju mestskú časť zábavnou 

 a poučnou formou. 

 Prihlásiť sa do súťaže môžete 

 od 1. apríla 2021 a súťaž končí 30. septembra 2021.